Umelá inteligencia

Bakalárske štúdium

Ovládni dáta a pomôž zmeniť svet.
V posledom roku a pol vzniklo viac dát ako za dokopy 5000 rokov predtým. Staň sa odborníkom na dáta a nauč sa tvoriť aplikácie umelej inteligencie. Zaručene ti žiaden stroj prácu nevezme, keďže ich budeš sám programovať.
Štúdium na FIIT je koncipované tak, aby si získal najlepší základ a všeobecný prehľad o informatike a prehlboval si si vedomosti v tom, čo ťa baví najviac. Práve preto otvárame jeden študijný program – Informatika. V prvom ročníku získaš všeobecný rozhľad a pochopíš základné princípy, na ktorých budeš stavať aj počas ďalšieho štúdia. V druhom ročníku si začneš vyberať voliteľné predmety podľa želaného zamerania. Štúdium si môžeš vyskladať podľa seba - úzko sa špecializovať na oblasť, ktorá ťa zaujíma, alebo kombinovať predmety rôzneho zamerania a získavať tak širší prehľad.

Získané vedomosti absolventa

Naučíš sa rozumieť dátam. Budeš vedieť čítať ich vlastnosti a efektívne ich spracovávať. Budeš vnímať morálne aspekty umelej inteligencie a budeš vedieť navrhovať aplikácie na nej postavené. Toto všetko so silným programátorským základom.

  • Analýza dát a dolovanie v dátach
  • Strojové učenie
  • Dátové štruktúry a algoritmy
  • Základy a princípy umelej inteligencie
  • Počítačová grafika a počítačové videnie
  • Programovanie a prototypovanie v rôznych programovacích jazykoch (Python, Java, C)
  • Využitie umelej inteligencie v reálnych softvérových aplikáciách

Čo môžeš robiť po zameraní sa na Umelú inteligenciu?

Budeš žiadaný všade tam, kde sú dáta. Takže všade. Uplatníš sa ako analytik rozsiahlych dát v podnikoch, či návrhár aplikácií umelej inteligencie, ktorá s takýmito dátami pracuje. Budeš vedieť navrhovať algoritmy a aplikácie, ktoré zmenia svet.

Dátový analytik

Dátový analytik sa vyzná v dátach, ktoré sú generované širokým spektrom informačných systémov a rôznymi typmi senzorov. Dokáže analyzovať rozličné typy dát, hľadať v nich vzory, extrahovať z nich znalosti a navrhovať riešenia, ktoré sú užitočné pre zákazníka. Často používa metódy strojového učenia. Svojimi výsledkami podporuje rozhodovacie procesy v organizáciách.

Informačný inžinier

Rozumie softvéru a navyše vynikajúco rozumie dátam v ňom. Rozhoduje o tom, ako budú organizované v informačných systémoch, aby čo najlepšie mohli slúžiť svojim používateľom. Vyzná sa v rôznych oblastiach, od digitálných knižníc cez elektronické obchody až po banky, a dokáže navrhnúť inteligentné riešenia pre akéhokoľvek zákazníka.

Návrhár umelej inteligencie

Rozumie algoritmom umelej inteligencie a dokáže navrhnúť riešenie, ktoré uľahčia ľuďom život. Či ide viac o návrh algoritmov alebo softvéru ako celku, závisí od konkrétnej pozície alebo projektu, na ktorých pracuje. Pozná základné príncípy neurónových sietí a hlbokého učenia. Nemusí sa báť, že ho raz nahradia stroje, pretože on je ten, kto ich bude programovať.

Dátový architekt

Vdychuje dátam život. Špecialista, ktorý rozumie dátam a databázam. Dokáže navrhovať produkty, ktoré spájajú dokopy informácie z viacerých dátových zdrojov, a fungujú pritom rýchlo a spoľahlivo. A neprekvapia ho ani veľké množstvá či prúdy dát.

Inžinier počítačového videnia

Jeho špecializáciou sú metódy a technológie počítačového videnia. Môže sa zamerať na analýzu, spracovanie a porozumenie obrazu, videa a iných vizuálnych dát. Dokáže navrnúť a vytvoriť špeciálne softvérové moduly, ktoré pracujú s dátami z rôznych vizuálnych senzorov. Ako expert na počítačové videnie nájde uplatnenie aj v oblastiach vývoja virtuálnej a obohatenej reality.

Projektový manažér

Úlohou projektového manažéra je koordinácia a riedenie projektov, aby čo najlepšie spĺňali potreby zákazníka a boli dokončované včas a v rámci rozpočtu. Projektový manažér komunikuje so zákazníkom, ale aj v rámci vývojového tímu. Absolventi FIIT majú silné technologické pozadie, ktoré je oproti absolventom iných odborov obrovskou výhodou.

Otestuj sa

Ak ťa zaujíma informatika a obzvlášť toto zameranie, pošli prihlášku na študijný program Informatika. Ak si nie si istý, či je pre teba vhodnejšie troj alebo štvorročné štúdium, urob si test a zistíš, na aké štúdium sa prihlásiť.