Cesty štúdiom Bc. INFO

3 ročné bakalárske štúdium

Sprievodca štúdiom slúži na prehľadnú vizualizáciu možností štúdia na FIIT STU. V prvej verzii pokrýva 3-ročný študijný program Informatika, ďalšie študijné programy postupne doplníme. Zvoľ si svoju cestu štúdiom

Všetky zamerania
Softvérové inžinierstvo
Umelá inteligencia
Informačná bezpečnosť
Internet a internetové technológie

Všeobecné informácie

Študijný program Informatika po inovácii od ak. roku 2019/20 ponúka široké možnosti výberu predmetov a zameraní. V tabuľke vpravo sú uvedené jednak povinné predmety (P), ktoré predstavujú základy informatiky a informačných technológií a ktoré si musí zapísať každý, a jednak povinne voliteľné (PV), z ktorých si študenti vyberajú* podľa toho, ako sa chcú v štúdiu profilovať. Výberom predmetov, čo je teraz možné už v 3. semestri štúdia, si študenti môžu zvoliť vlastnú cestu štúdiom a vybrať tým vlastné zameranie. Okrem informácií o predmetoch uvádzame aj štyri hlavné zamerania, ktoré v rámci študijného programu Informatika ponúkame: Softvérové inžinierstvo, Umelá inteligencia, Informačná bezpečnosť, Internet a internetové technológie. Študenti si však môžu predmety navoliť ľubovoľne* aj tak, že si vyberú vlastnú kombináciu voliteľných predmetov naprieč hlavnými zameraniami.

* Študenti si z povinne voliteľných predmetov vyberajú tak, aby spolu zo všetkých predmetov za celé štúdium získali 180 kreditov. Niekedy sú povinne voliteľné predmety ešte zaradené do skupín, kde môžu platiť nejaké požiadavky na minimálny počet vybraných predmetov zo skupiny. Tieto požiadavky kvôli prehľadnosti v tomto sprievodcovi štúdiom neuvádzame, môžete ich nájsť v oficiálnych študijných plánoch.

Softvérové inžinierstvo

Toto zameranie je pre tých, ktorí radi programujú. Naučíte sa vytvárať väčšie softvérové systémy. Budete však vedieť nielen programovať, ale ďaleko viac. Pochopíte životný cyklus tvorby softvéru a budete rozumieť tomu, ako sa zbierajú požiadavky, zostavuje návrh softvéru, či testuje. Budete vedieť vytvoriť rôzne typy apiek od systémových cez webové až po mobilné. Ovládnete rôzne spôsoby vývoja softvéru.

Umelá inteligencia

Za posledných 18 mesiacov bolo vyprodukovaných viac dát ako za posledných 5000 rokov. Toto zameranie vám umožní rozumieť dátam. Budete vedieť čítať ich vlastnosti a efektívne ich spracovávať. Budete vnímať morálne aspekty umelej inteligencie a budete vedieť navrhovať aplikácie na nej postavené. Toto všetko so silným programátorským základom.

Informačná bezpečnosť

Hackerské a sieťové útoky, či šíriace sa vírusy sú postrachom firiem, ale aj štátov. Ako študenti tohto zamerania dostanete príležitosť stať sa odborníkmi v tejto oblasti. Môžete si zvoliť predmety ponúkané Výskumným centrom ESET na FIIT STU, odborníci z praxe vám odovzdajú neoceniteľné vedomosti a skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti. Naučíte sa ako odolať sieťovému útoku či ochrániť dáta pred hackermi a vírusmi.

Internet a internetové technológie

Toto zameranie je určené pre budúcich odborníkov najmä v oblasti počítačových a mobilných sietí. Na FIIT máme k dispozícii vlastnú 2G, 3G aj 4G sieť, ktorú môžete testovať. Môžete sa naučiť sa ako navrhnúť vlastný vnorený systém na báze mikropočítača (napr. Arduino) alebo programovateľného hardvéru. Svoju odbornosť si môžete zvyšovať aj v rámci Cisco sieťovej akadémie (CNA), ktorá pôsobí na fakulte.

1.ročník

PRPR
PPI
MIP
MA
ADM

DSA
OOP
TZIV
ML
FYZ

2.ročník

UI
PKS
OS
PAS
PKIT

DBS
AZA
PSI
PSIP
PIB
FLP
VAVA
SPAASM
WPUB
MBIT
TEAP
PIS
FAPS
MTAA
PAP
VOS1
Empty

3.ročník

BP1
ME
ICP
IAU
MSOFT
PPGSO
PARALPR
WTECH
PRBIT
WANT
MIKROP
SPRO
APC
VAVJS
VOS2

PSIP
FLP
SPAASM
WPUB
MBIT
TEAP
PIS
FAPS
MTAA
PAP
BP
PAM
PIB
VOS3
SSIIT
MSS
DM
EIT
OPAHZ
VAVA
Empty
Empty
Empty
Základy informatiky a informačných technológii
Základy matematiky a logiky
Doplňujúce univerzitné vzdelanie
Špecializácia v informatike a informačných technológiach
Priemyselné technológie v informatike a informačných technológiach
Záverečná práca
Výskumná orientácia v Bc. štúdiu
Empty Subject

4 ročné bakalárske štúdium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus interdum, mauris quis facilisis iaculis, nibh lacus efficitur neque, cursus placerat est magna eget ante. Nulla rhoncus, felis non cursus malesuada, ante mauris rhoncus libero, quis hendrerit felis odio eu mi. Sed quis neque faucibus, ultrices ligula ut, rutrum diam. Vivamus sem lorem, suscipit et est vel, interdum suscipit lorem. Sed porttitor vitae ligula eu condimentum. Fusce molestie hendrerit ex a feugiat. Pellentesque in vestibulum mi, nec convallis metus.

Phasellus id ante nec elit fermentum aliquet sit amet in mi. Pellentesque nec vestibulum ligula. Curabitur ex nisl, faucibus vitae mollis sit amet, feugiat in libero. Mauris scelerisque et leo sed feugiat.

2 ročné inžinierske štúdium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus interdum, mauris quis facilisis iaculis, nibh lacus efficitur neque, cursus placerat est magna eget ante. Nulla rhoncus, felis non cursus malesuada, ante mauris rhoncus libero, quis hendrerit felis odio eu mi. Sed quis neque faucibus, ultrices ligula ut, rutrum diam. Vivamus sem lorem, suscipit et est vel, interdum suscipit lorem. Sed porttitor vitae ligula eu condimentum. Fusce molestie hendrerit ex a feugiat. Pellentesque in vestibulum mi, nec convallis metus.

Phasellus id ante nec elit fermentum aliquet sit amet in mi. Pellentesque nec vestibulum ligula. Curabitur ex nisl, faucibus vitae mollis sit amet, feugiat in libero. Mauris scelerisque et leo sed feugiat.