Informačná bezpečnosť

Bakalárske štúdium

Staň sa ochrancom dát.
Hackerské a sieťové útoky či šíriace sa vírusy sú postrachom firiem, ale aj štátov. Staň sa odborníkom v tejto oblasti a využi možnosť zvoliť si predmety ponúkané Výskumným centrom ESET na FIIT. Odborníci z praxe ti odovzdajú neoceniteľné vedomosti a skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti.
Štúdium na FIIT je koncipované tak, aby si získal najlepší základ a všeobecný prehľad o informatike a prehlboval si si vedomosti v tom, čo ťa baví najviac. Práve preto otvárame jeden študijný program – Informatika. V prvom ročníku získaš všeobecný rozhľad a pochopíš základné princípy, na ktorých budeš stavať aj počas ďalšieho štúdia. V druhom ročníku si začneš vyberať voliteľné predmety podľa želaného zamerania. Štúdium si môžeš vyskladať podľa seba - úzko sa špecializovať na oblasť, ktorá ťa zaujíma, alebo kombinovať predmety rôzneho zamerania a získavať tak širší prehľad.

Získané vedomosti absolventa

Naučíš sa ako správne písať a ošetrovať počítačové programy, ako odolať sieťovému útoku či ochrániť dáta pred hackermi a vírusmi. Vďaka štúdiu získaš dobrý základ v oblasti informatiky s orientáciou na jej bezpečnostné aspekty.

  • Informačná bezpečnosť v oblasti informačných a softvérových systémov a procesov
  • Manažment bezpečnosti informačných technológií
  • Architektúra a organizácia počítačových systémov a sietí a webových technológií
  • Analýza, návrh, implementácia, overovanie bezpečnosti softvérových a informačných systémov
  • Analýza a dolovanie v dátach
  • Programovacie jazyky, operačné systémy, kancelárske balíky, databázové systémy
  • Forenzná analýza počítačových systémov

Čo môžeš robiť po zameraní sa na Informačnú bezpečnosť?

Jednou z najväčších priorít naprieč všetkými oblasťami, kde zasahuje aj IT, je bezpečnosť. Budeš potrebný všade tam, kde sa nachádzajú citlivé údaje, ktoré treba chrániť.

Špecialista IT bezpečnosti

Na základe analýzy bezpečnostných rizík, dobrej praxe a bezpečnostných štandardov plánuje, navrhuje, implementuje a hodnotí bezpečnostné opatrenia v životnom cykle systému IT. Vyzná sa v architektúre informačných a komunikačných systémov, v technických a programových prostriedkoch ako aj v manažmente procesov v tejto oblasti.

Tester

Je zodpovedný za návrh a realizáciu testovania softvérových alebo počítačových systémov. Dohliada na kvalitu systémov a vedie tím testerov, ktorí odhaľujú chyby a pripravujú systémy na ďalšie používanie. Zameranie môže byť aj smerom na etické hackovanie alebo penetračné testovanie.

Výskumník

Vysoko špecializovaný odborník, ktorý má široký rozhľad v doméne svojej špecializácie a dokáže riešiť náročné problémy vyžadujúce inovatívne a kreatívne riešenia. Je si vedomý korektných vedeckých postupov, pracuje s najmodernejšími a experimentálnymi informačnými technológiami.

Analytik infiltrácii

Práca spočíva v reverznom inžinierstve. Analyzuje novozískané infiltrácie, kde zisťuje, čo tento kód vykonáva. Pri skúmaní môže spolupracovať s políciou, CERTs, či so samotnými obeťami útokov.

Dátový vedec

Dátový vedec (niekedy tiež dátový analytik) sa vyzná v dátach, ktoré sú generované širokým spektrom informačných systémov a rôznymi typmi senzorov. Dokáže analyzovať rôzne typy dát, hľadať v nich vzory, extrahovať z nich znalosti a navrhovať riešenia, ktoré sú užitočné pre zákazníka. Často používa metódy strojového učenia. Svojimi výsledkami podporuje rozhodovacie procesy v organizáciách.

Projektový manažér

Úlohou projektového manažéra je koordinácia a riedenie projektov, aby čo najlepšie spĺňali potreby zákazníka a boli dokončované včas a v rámci rozpočtu. Projektový manažér komunikuje so zákazníkom, ale aj v rámci vývojového tímu. Absolventi FIIT majú silné technologické pozadie, ktoré je oproti absolventom iných odborov obrovskou výhodou.

Otestuj sa

Ak ťa zaujíma informatika a obzvlášť toto zameranie, pošli prihlášku na študijný program Informatika. Ak si nie si istý, či je pre teba vhodnejšie troj alebo štvorročné štúdium, urob si test a zistíš, na aké štúdium sa prihlásiť.