Internet a internetové technológie

Bakalárske štúdium

Študuj jeden z najžiadanejších odborov v Európe.
Ak chceš byť odborníkom najmä na počítačové a mobilné siete, toto zameranie je pre teba. Na FIIT máme vlastnú 2G, 3G a 4G sieť, ktorú budeš môcť testovať. Budeš mať možnosť stať sa uznávaným expertom na počítačové siete vďaka medzinárodnej Cisco akadémii a jej certifikátom. Čerešničkou na torte je aj možnosť práce ako Cisco inštruktor už počas štúdia.
Štúdium na FIIT je koncipované tak, aby si získal najlepší základ a všeobecný prehľad o informatike a prehlboval si si vedomosti v tom, čo ťa baví najviac. Práve preto otvárame jeden študijný program – Informatika. V prvom ročníku získaš všeobecný rozhľad a pochopíš základné princípy, na ktorých budeš stavať aj počas ďalšieho štúdia. V druhom ročníku si začneš vyberať voliteľné predmety podľa želaného zamerania. Štúdium si môžeš vyskladať podľa seba - úzko sa špecializovať na oblasť, ktorá ťa zaujíma, alebo kombinovať predmety rôzneho zamerania a získavať tak širší prehľad.

Získané vedomosti absolventa

Naučíš sa viaceré programovacie jazyky a pracovať s rôznymi operačnými a databázovými systémami. Môžeš sa podieľať na vývoji najmodernejších sieťových technológií a aplikácií. Naučíš sa ako navrhnúť vlastný vnorený systém na báze mikropočítača (napr. Arduino) alebo programovateľného hardvéru. Oboznámiš sa s fungovaním počítačových a mobilných komunikačných sietí a bezpečnosti v nich.

  • Programovanie v rôznych jazykoch (C, Java, asembler)
  • Návrh a správa počítačových a komunikačných sietí
  • Bezpečnosť systémov a sietí
  • Návrh vnorených systémov
  • Architektúra internetových a komunikačných systémov
  • Cisco akadémia - možnosť získať viacero priemyselných certifikátov vyžadované firmami
  • Prevádzka moderných internetových technológií v praxi
  • Práca s IoT, senzormi, mikropočítačmi (napr. Arduino, Raspberry,...)

Čo môžeš robiť po zameraní sa na Internet a internetové technológie?

Pri tomto zameraní nájdeš uplatnenie ako projektant a správca počítačových a komunikačných sietí, ako aj ich komponentov, alebo menších programových systémov vo všetkých typoch podnikov a organizácií.

Vývojár mobilných aplikácii

Špecialista na vývoj softvéru pre mobilné zariadenia (najmä Android a iOS). Navrhuje, vytvára a testuje komponenty pre mobilné aplikácie.

Sieťový architekt

Odborník špecializovaný na návrh a prevádzku komplexných sieťových a komunikačných systémov. Pozná široké spektrum komunikačných protokolov a navrhuje a vytvára architektúry pre moderné sieťové riešenia, ktoré vyhovujú vysokým kvalitatívnym a bezpečnostným štandardom.

Výskumník

Vysoko špecializovaný odborník, ktorý má široký rozhľad v doméne svojej špecializácie, a dokáže riešiť náročné problémy vyžadujúce inovatívne a kreatívne riešenia. Je si vedomý korektných vedeckých postupov, pracuje s najmodernejšími a experimentálnymi informačnými technológiami.

Vývojár vnorených systémov

Navrhuje a vytvára komplexné hardvérovo-softvérové riešenia. Je odborníkom na hardvérovú stránku systémov, navrhuje samostatné hardvérové počítačové komponenty už od úrovne mikroprocesorov. Rozumie komunikácii na systémovej úrovni. Overuje a testuje celkovú hardvérovo-softvérovú súdržnosť riešení.

IT konzultant

Konzultant poskytuje odborné konzultácie. Jeho zameranie môže byť rôzne - od poskytovania doménovo-špecifických rád klientom, ktorí hľadajú pre svoj biznis nejaké IT riešenie, až po špecializované konzultácie vybraných softvérových alebo počítačových technológií.

Projektový manažér

Úlohou projektového manažéra je koordinácia a riedenie projektov, aby čo najlepšie spĺňali potreby zákazníka a boli dokončované včas a v rámci rozpočtu. Projektový manažér komunikuje so zákazníkom, ale aj v rámci vývojového tímu. Absolventi FIIT majú silné technologické pozadie, ktoré je oproti absolventom iných odborov obrovskou výhodou.

Otestuj sa

Ak ťa zaujíma informatika a obzvlášť toto zameranie, pošli prihlášku na študijný program Informatika. Ak si nie si istý, či je pre teba vhodnejšie troj alebo štvorročné štúdium, urob si test a zistíš, na aké štúdium sa prihlásiť.