Softvérové inžinierstvo

Bakalárske štúdium

Baví ťa programovanie?
Chceš to vedieť robiť na špičkovej úrovni? Ak chceš programovať viac ako len apky do mobilu, a chceš sa naučiť vytvárať väčšie softvérové systémy alebo iné zaujímavé aplikácie, si tu správne. Naše zameranie na softvérové inžinierstvo ťa pripraví do praxe, čo oceňujú aj firmy, kde pracujú naši absolventi.
Štúdium na FIIT je koncipované tak, aby si získal najlepší základ a všeobecný prehľad o informatike a prehlboval si si vedomosti v tom, čo ťa baví najviac. Práve preto otvárame jeden študijný program – Informatika. V prvom ročníku získaš všeobecný rozhľad a pochopíš základné princípy, na ktorých budeš stavať aj počas ďalšieho štúdia. V druhom ročníku si začneš vyberať voliteľné predmety podľa želaného zamerania. Štúdium si môžeš vyskladať podľa seba - úzko sa špecializovať na oblasť, ktorá ťa zaujíma, alebo kombinovať predmety rôzneho zamerania a získavať tak širší prehľad.

Získané vedomosti absolventa

Naučíš sa nielen programovať, ale ďaleko viac. Pochopíš životný cyklus tvorby softvéru a budeš rozumieť tomu, ako sa zbierajú požiadavky, zostavuje návrh softvéru, či testuje. Budeš vedieť vytvoriť rôzne typy apiek od systémových cez webové až po mobilné. Ovládneš rôzne spôsoby tvorby softvéru.

  • Programovanie v rôznych programovacích jazykoch (asembler, C, C++, Java)
  • Používanie moderných vývojových prostredí a databáz
  • Vývoj webových a mobilných aplikácií
  • Návrh a tvorba rozsiahlejších softvérových systémov
  • Operačné systémy
  • Základy použiteľnosti a interakcie človeka s počítačom

Čo môžeš robiť po zameraní sa na Softvérové inžinierstvo?

Uplatníš sa ako programátor, projektant softvérových systémov, odborník pri testovaní, nasadzovaní, prevádzke a údržbe systémov informačných technológií. Pri tomto zameraní nájdeš uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, napr. priemyselné podniky, bankovníctvo, doprava, zdravotníctvo, vzdelávacie inštitúcie.

Biznisový analytik

Jeho úlohou je analyzovať prostredie u zákazníka, aby zistil, čo sú jeho ciele a ako možno tieto ciele vyriešiť pomocou informačných technológií. Chápe doménu, v ktorej zákazník pôsobí, aby presne opísal procesy a zachytil zákazníkove požiadavky a očakávania. Na základe jeho výstupov potom programátori navrhujú a implementujú želané riešenie.

Aplikačný programátor

Aplikačný programátor programuje softérové aplikácie, ktoré sú určené pre koncových používateľov. Pôsobí vo všetkých oblastiach - od softvéru pre banku, cez aplikácie do mobilov až po virtuálnu realitu. Chápe základné architektúry softvérových systémov a efektívne pretvára požiadavky zákazníka do finálnej aplikácie. Je plnohodnotnou súčasťou vývojového tímu.

Systémový programátor

Zameriava sa na programovanie systémových aplikácií a platforiem. Je špecialistom na efektívne algoritmy a dokáže navrhovať komplexné dátové modely. Rozumie útrobám počítača a dokáže efektívne programovať a vylepšovať operačné systémy, herné enginy, silný výpočtový softvér pre vedecké aplikácie alebo akékoľvek softvérové frameworky.

Webový vývojár

Odborník, ktorý sa zameriava na návrh a vývoj webových aplikácií. Zameraný môže byť na dizajn a grafiku (front-end), databázu za tým (back-end) alebo je kompetentný na všetkých úrovniach (full-stack web developer). Je to pozícia pre kreatívneho človeka, ktorý rozumie webu, jeho štruktúre a komunikácii v ňom. Ideálny startupista.

Špecialista UX

Špecialista na interakciu a používateľský zážitok pri používaní softvéru na rôznych platformách. Pozná pokročilé metódy analýzy a vyhodnocovania používateľského zážitku. Dokáže optimalizovať a vylepšovať používateľské rozhrania softvéru.

Projektový manažér

Úlohou projektového manažéra je koordinácia a riedenie projektov, aby čo najlepšie spĺňali potreby zákazníka a boli dokončované včas a v rámci rozpočtu. Projektový manažér komunikuje so zákazníkom, ale aj v rámci vývojového tímu. Absolventi FIIT majú silné technologické pozadie, ktoré je oproti absolventom iných odborov obrovskou výhodou.

Otestuj sa

Ak ťa zaujíma informatika a obzvlášť toto zameranie, pošli prihlášku na študijný program Informatika. Ak si nie si istý, či je pre teba vhodnejšie troj alebo štvorročné štúdium, urob si test a zistíš, na aké štúdium sa prihlásiť.