Back

Choose YOUR FIITURE

a rozvíjaj budúcnosť s IT na FIIT STU!

Štúdium na FIIT-ke má plno výhod

Študuješ v hlavnom meste Slovenska

Za vzdelaním svetovej úrovne nemusíš cestovať za hranice.

IET akreditácia

Sme jediní na Slovensku a v Česku s medzinárodnou akreditáciou, ktorú má aj Oxford, či Cambridge.

2400€ Nástupný plat

Naši absolventi majú najvyšší nástupný plat na Slovensku. Získavaním praxe sa tvoj plat bude určite zvyšovať.

FIIT STU získala prestížnu britskú IET akreditáciu

V priebehu minulého roka FIIT STU absolvovala pravidelnú reakreditáciu britským technologickým inštitútom IET. Akreditačný výbor potvrdil akreditáciu všetkých študijných programov na všetkých stupňoch štúdia. Prvýkrát v histórii FIIT STU zároveň akreditačný panel udelil IET akreditáciu aj doktorandskému študijnému programu – a to aj spätne, s platnosťou od roku 2019. Všetky tieto získané akreditácie sú platné do roku 2027 s tým, že v roku 2025 fakultu čaká ďalšia priebežná kontrola kvality. 

Fakulta informatiky a informačných technológií STU je naďalej jedinou fakultou zo Slovenska, ale aj z Česka, ktorá má IET akreditáciu a diplomy našich absolventov sú ekvivalentné diplomom iných špičkových technických univerzít v zahraničí. 

Čo je IET?

  • IET je najväčšia profesijná (inžinierska) organizácia na svete so sídlom v Londýne 
  • Bola založená v roku 1871 a má viac ako 154 000 členov v 148 krajinách 
  • Poskytuje expertné rady britskému parlamentu, vláde a ďalším inštitúciám (vrátane EÚ) v oblasti výučby inžinierskych smerov 
  • Má právo udeľovať profesijné tituly Chartered Engineer (,,autorizovaný inžinier” – prípad FIIT STU), Incorporated Engineer, Engineering Technician, ICT Technician v mene British Engineering Council. 
  • Oxford University, Cambridge University, Imperial College, University of London, Delft, University of Technology, University of Melbour, aj tieto prestížne zahraničné univerzity sú držiteľmi akreditácie britským technologickým inštitútom IET

FIIT-ka rastie už 20 rokov a píše príbeh, ktorého súčasťou sa môžeš stať aj ty

Vedel si, že

na Slovensku v súčasnosti chýba až 

20 000 programátorov?

V Európe ich chýba dokonca až 900 000!

Zaplň medzeru na trhu!

FIIT-galéria

ARE YOU FIT FOR FIIT?

Štúdium na FIIT si vyžaduje aj dobré základy matematiky. Prever svoje vedomosti v krátkom teste.

FIIT POSITIVE

Prečítajte si ako na FIIT vnímajú absolventi a úspešní ľudia z praxe

"Inovácie, ktorými v našom centre meníme kvalitu života mnohých pacientov na celom svete, nezávisia len od množstva peňazí investovaných do vývoja a výskumu. Dôležitý je najmä kvalitný a tvorivý talent vo vnútri firmy, pričom je nespochybniteľné, že FIIT takéto talenty už mnohé roky vychováva. V spoločnosti Takeda vytvárame pracovné prostredie, kde budú technické zručnosti a talent študentov z FIIT adekvátne ocenené a súčasne budú mať možnosť ďalej sa rozvíjať."
Maroš Čuchta
Riaditeľ Inovačného centra, Takeda Pharmaceuticals Slovakia
"Technologické inovácie sú neoddeliteľnou súčasťou života a posúvajú našu spoločnosť vpred. Dlhoročná úspešná spolupráca s FIIT STU nám umožňuje prepájať mladé talenty s našimi skúsenými profesionálmi na zaujímavých a jedinečných projektoch."
Martin Murgáč
Generálny riaditeľ spoločnosti Alanata
„Spoločnosť IBM dlhodobo spolupracuje s FIIT STU na príprave absolventov pre nové pozície v digitálnej ekonomike. Ako globálna inovatívna spoločnosť pozorujeme, že trh práce sa dynamicky vyvíja a posúva od tradičných odvetví k produktom a službám s pridanou hodnotou. IBM v rámci Akademickej Iniciatívy sprístupňuje študentom a pedagógom najnovšie technológie s cieľom, čo najefektívnejšie prepájať spoločnosť a univerzitné prostredie.“
Fridrich Matejík
Riaditeľ spoločnosti IBM Slovensko
"FIIT považujem za najlepšiu fakultu na Slovensku. Vďaka všestrannosti a hĺbke znalostí nadobudnutých počas štúdia sa jej absolventi bez problémov uplatnia pri zdolávaní rôznych technologických výziev v praxi. Spoločnosť Sportradar je v oblasti športu na čele technologických inovácií a spoluprácu s lídrom v technologickom vzdelaní na Slovensku prirodzene vnímame ako správny krok."
Gabriel Ševeček
Product Technical Owner, Sportradar Slovakia
"Som nesmierne rád za naše partnerstvo s FIIT STU v Bratislave. Táto spolupráca spája to najlepšie z telekomunikácií a IT akademického sveta a prispieva tak k novej ére využitia 5G technológii vo verejnej doprave. Vďaka 5G bude verejná doprava nielen rýchlejšia a bezpečnejšia, ale vytvorí sa aj prepojenejšia a udržateľnejšia budúcnosť. Spolu sme v popredí tejto transformačnej cesty a nemôžem byť viac nadšený z toho, čo nás čaká.m toho sú aj naši kolegovia, ktorí vďaka silnému základu z univerzity posúvajú naše riešenia dopredu."
Eric Maintenay
CTO, Orange Slovensko
"Vývojom špičkového softvéru a technológií pre zdravotníctvo zachraňujeme ľudské životy po celom svete. Spoluprácou s FIIT STU a našim prístupom k projektom sa snažíme kultivovať IT prostredie na Slovensku a povzniesť ho na svetovú úroveň."
Ľuboš Iro
Head of Development Center, Siemens Healthineers
"Na spolupráci s FIIT STU najviac oceňujem hĺbku a zmysluplnosť prepojenia akademického prostredia a súkromného sektora. Študenti FIIT STU dokázali, že sú schopní poradiť si s technologickými výzvami a dodať fungujúce riešenia. Na oplátku verím, že si z našej firmy odniesli cenné poznatky a skúsenosti ohľadom práce v náročnom FinTech prostredí."
Michal Schwarz
konateľ, Fiserv Slovakia
"V oblasti vývoja najmodernejších technológií potrebujeme spolupracovať s ľuďmi, ktorí patria k najlepším v rámci svojho odboru. V praxi sa pravidelne presviedčame, že FIIT poskytuje veľmi kvalitný základ pre ďalší profesijný rozvoj jej absolventov. Aj vďaka spolupráci s nimi môžeme prinášať inovatívne riešenia v rámci vývoja softvéru."
Andrej Žiak
Team Leader SW Development, Kistler Bratislava

Ako sa dostaneš na FIITku?

BE FIIT

Prihlás sa na bakalárske štúdium do 31.3.2024

Získaj vzdelanie v oblasti IT na jednej z najlepších fakúlt v Strednej Európe