Back

PREČO BY SI MAL BYŤ FIIT?

Existuje niekoľko dôvodov

Expert? Be IT

FIIT je jediná fakulta na Slovensku a v Českej republike, ktorá má študijné programy akreditované Institution of Engineering and Technology (IET). Rovnakú akreditáciu má Oxford či Cambridge. V priebehu roka 2023 FIIT STU absolvovala pravidelnú reakreditáciu inštitútom IET. Máme potvrdenú akreditáciu na všetkých študijných programoch a stupňoch štúdia.

Technology? Innovate IT

Naši pedagógovia motivujú študentov pracovať s najmodernejšími technológiami a tí tak majú veľkú výhodu pri nástupe do zamestnania.

High salary? Earn IT

Naši absolventi sú spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl najlepšie platenými zamestnancami (nástupný plat FIITkára až 2 200 € v roku 2019).

Expert? Be IT

Odborníci z IT sveta na našej fakulte prednášajú a spolupracujú na zaujímavých výskumných projektoch.

Career? Get IT

Číslo 1 v uplatnení absolventov slovenských vysokých škôl na trhu práce (až 94 % našich absolventov pracuje vo svojom odbore).

Fun? Have IT

Budova našej fakulty s moderným vybavením je jednou z najnovších na Slovensku. Pravidelne tu organizujeme študentské akcie, napríklad FIITkovicu, na ktorej ťa radi uvidíme.

Prečo FIIT slovami študentov

FIIT STU vie študentom ponúknuť mnoho príležitostí, výhod a najmä venovať sa veciam, ktoré ich bavia.
Každý FIITkár si so sebou nesie príbeh a možno aj niečo odlišné, čo ho/ju zaujalo a prečo si zvolil práve FIIT.
Opýtali sme sa našich študentov, ktorí by ťa mohli inšpirovať a poradiť ti, či je FIIT pre teba FIT. 🙂

V čom sa môžeš zdokonaliť

Zopár predmetov, ktoré môžeš študovať na FIIT STU

Interakcia človeka s počítačom​

Predmet sa zaoberá hlavne princípmi návrhu požívateľských rozhraní s ohľadom na ich vzhľad a najmä použiteľnosť. Naučíš sa, ako vytvárať takéto rozhrania a ako prezentovať informácie v pochopiteľnej forme, ako vytvárať rýchle prototypy rozhraní a overovať ich funkčnosť a použiteľnosť.

Princípy počítačovej grafiky​

Cieľom predmetu je poskytnúť základné znalosti z oblastí 2D grafiky, spracovanie obrazu, 3D grafiky, osvetlenia a animácie s dôrazom na ich praktické využitie. Získaš praktické skúsenosti s návrhom aplikácií, ktoré využívajú moderné grafické karty.

Princípy informačnej bezpečnosti​

Naučíš sa základné princípy informačnej bezpečnosti z technického aj manažérskeho pohľadu. Ako vypátrať stopy po útoku, postupy pre zotavenie po útoku alebo havárii, ako navrhovať systémy s ohľadom na ich bezpečnosť, základy kryptografie alebo základné charakteristiky škodlivých kódov.

Umelá inteligencia​

Na predmete sa naučíš, ako donútiš počítač správať sa inteligentne, tak aby nebol len veľmi rýchly „hlupák“. Naučíš sa, ako programovať samostatných agentov, neurónové siete alebo základy strojového učenia.

Dátové štruktúry a algoritmy

Naučíš sa navrhovať riešenia pre rôzne programátorské úlohy tak, aby boli rýchle, elegantné a aby mali čo najnižšiu pamäťovú náročnosť.

A TERAZ TO NAJDÔLEŽITEJŠIE

Oblasti výskumu, ktorým sa na FIIT STU venujeme

Cyber Security and IoT (CSI)

Vytváranie a zhromažďovanie nástrojov, stratégií, bezpečnostných konceptov, bezpečnostných záruk, zásad, prístupov k riadeniu rizík, akcií, školení, osvedčených postupov a technológií, ktoré možno použiť na ochranu kybernetického prostredia, organizácií a aktív používateľov.

 

Aplikácia: Distribuované systémy, Mobilné siete, Kryptografia.

AdvanSD – ADVANCED SOFTWARE DEVELOPMENT RESEARCH GROUP

AdvanSD- Výskumná skupina Advanced Software Development 

Reprezentácia a opätovné použitie softvérových znalostí, ich pochopenia a kvality. Vzájomné prepojenie a vizuálizácia softvérových znalostí pomocou multidimenzionálneho modelovania softvéru a modelových výrobkov. 

Aplikácia: digitálne vzdelávanie, telemedicína, user experience

BLOCKCHAIN AND FINTECH LAB

Výskum aktuálnych use-cases, predovšetkým v Aplikovanej Informatike, Blockchain a technológiách distribuovaných záznamov (ledger tech), so zameraním na pokrok technického vývoja a inovácii blockchain a FinTech aplikácii v reálnom svete.

Aplikácia: Decentralizované systémy; Internet vecí; E-Government; Trh s nehnuteľnosťami; Interoperabilita; Platobné brány; Obrana proti praniu peňazí

AUTOMOTIVE INNOVATION LAB

Zameranie na Cooperative Connected Automated Mobility (CCAM) a Advanced Driver Assistant Systems (ADAS). V spolupráci so strojníckou fakultou STU. Vo FIIT sa kladie dôraz na bezdrôtovú komunikáciu, mobilné a satelitné siete, prístupy SDN a Digital Twin.

Aplikácia: V2x, CCAM, Wi-fi, internet vecí, 5G ekosystém, LEO satelitné mobilné siete, Virtualizácia sieťových funkcií, SDN.

VISUAL AND IMAGE COMPUTING

Interpretácia a pochopenie prirodzených obrazov a iných typov vizuálnych dát pomocou umelej inteligencie. Používanie a interpretácia hlbokých neurónových sietí.

Aplikácia: Počítačové videnie a grafika; Medicínske zobrazovanie

brAInworks – Artificial intelligence and knowledge discovery

Projekt brAInworks vyvíja nové stratégie založené na umelej inteligencii na predikovanie progresie ľudských chorôb, ako je rakovina alebo poruchy zraku. Cieľom je využívanie analýzy veľkých dát na extrahovanie informácií, ktoré môžu prispieť k etablovaniu diagnostiky ochorení v rozvojových krajinách sveta, a v tých bohatších zrýchliť nachádzanie nových liečebných postupov pre civilizačné ochorenia. Medicína, v ktorej sa dlhé a drahé laboratórne testy nahrádzajú čisto dátovou analýzou sa nazýva in silico medicína a je to medicína ktorú ľudstvo čaká v nasledujúcej dekáde.  

Aplikácie: umelá inteligencia, big data, distribuované počítanie, image analýza, štatistické modelovanie  

BUĎ FIIT

Prihlás sa na bakalárske štúdium do 31.4.2023

Získaj vzdelanie v oblasti IT na jednej z najlepších fakúlt v Strednej Európe