Back

Deň otvorených dverí fiit 2023

Blíži sa nám Deň otvorených dverí na FIITke!

15.12.2023 od 9:30 do 13:00

Na čo sa môžeš tešiť?

privítanie dekanom FIIT STU; prezentácie študentov a pedagógov; stánky priemyselných partnerov; prehliadka školy; diskusia so študentami; dievčatá na FIIT; návšteva laboratórií a predstavenie ich projektov; matematický kvíz; logické hry

Info na dosah

Informacie ti na dni otvorených dverí neposkytnú iba pedagógovia a študenti, ale aj naši dlhodobí partneri. Budeš mať teda možnosť stretnúť sa so slovo teórie i praxe na jednom mieste.

Ukážeme ti, čo máme

Budeš mať možnosť vidieť aj priestory fakulty a to od najmodernejších a vynovených prednášajúcich miestností až po špecializované labáky výskumných skupín pôsobiacich na našej fakulte.

Zábava a nadšenia

Zábava je neoddeliteľnou súčasťou života a my na to myslíme. Ukážeme ti našu informatickú knižnicu, kde si okrem uležania množstva informácií, budeš môcť niečo zahrať a prečítať 🙂

Zaregistruj sa elektronicky na DOD FIIT STU 2023

ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA

Zaregistruj sa na DOD FIIT STU 2023

Registráciou si urýchliš vstup do priestorov FIIT STU a navyše budú vyžrebovaní traja z elektronicky registrovaných, ktorí budú odmenení FIIT STU darčekmi.

Na minulom DOD bolo jednoducho pestro

V našich priestoroch začalo byť od rána každou minútou útulnejšie. 

Na DOD 2022 vládla výborná atmosféra

Vitaj!

Od samého začiatku na DOD-čke prevládala dobrá atmosféra. Štart prebiehal vo veľmi pozitívnom cykle. Priestory registrácie sa začali solídne plniť nádejnými hosťami. Niektorí sa na chvíľu pristavili hneď pri súťažnej fotostene a tí ďalší postupovali k slávnostnému uvítaniu a otvoreniu Dňa Otvorených Dverí vo veľkej aule. Hostí na začiatok privítal náš dekán, po ktorom nasledovali príbehy študentov a samozrejme svoj priestor mali naši doktorandi s dôvodmi, prečo práve FIIT STU aj s informáciami o štúdiu.

Info na dosah

Informácie neposkytovali iba pedagógovia a študenti, ale aj naši dlhodobí partneri, ktorí slovne uvádzali záujemcov aj do praktického a profesijného života v oblasti IT. Tu vieme nadviazať opäť na študentov, kde počas štúdia pracovali na viacero zaujímavých projektoch, ktoré na DOD 2022 mali svoje miesto. Študentské projekty obsahovali pre hostí inšpiráciu a informacie.

Ukázali sme ti, čo máme

Po uvítaní mohli návštevníci zostať a venovať pozornosť ďalším zaujímavým prednáškam, alebo presunúť sa k sprievodcom ukazujúcim priestory fakulty. V labákoch čakali pedagógovia a odpovedali na otázky každého záujemcu. 

Zábava a nadšenia

Veľkú atraktivitu mala naša knižnica, kde bolo pre budúcich fiitkárov prichystaných okrem knižiek viacero aktivít a hier. Tento priestor sa rýchlo zaplnil ľuďmi s veľkým záujmom, čo dokazovala aj počuteľnosť komunikácie v plnom prúde. Zároveň sme mohli zaujať nejednou technologickou expozíciou, ako je napríklad autonómne auto, ktoré stálo pred našou fakultou.

Naozaj nás teší, príjemný beh celého podujatia a taktiež hojná účasť, ktorá bola do poslednej minúty nášho podujatia.

Bolo vás vyše 650

V našich priestoroch začalo byť od rána každou minútou útulnejšie. Menovky, ktoré si hosť mohol na recepcii vziať a podpísať vlastným “kódom“ sa začali rýchlo míňať. Samozrejme toto dianie nás veľmi tešilo a dostali sme sa cez číslo 650, ktoré jasne vyobrazilo váš záujem o FIIT STU.

Ďakujeme

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohtoročného Dňa otvorených dverí FIIT STU a v neposlednom rade patrí veľká vďaka aj naším firemným partnerom a študentským organizáciám, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.

Tešíme sa na teba na DOD 2023 FIIT STU!

BUĎ FIIT

Prihlás sa na bakalárske štúdium do 31.3.2024

Získaj vzdelanie v oblasti IT na jednej z najlepších fakúlt v Strednej Európe