Back

Deň otvorených dverí fiit 2023

Deň otvorených dverí na FIITke bol aj tento rok výnimočným!

Na čo sa mohol tešiť?

privítanie dekanom FIIT STU; prezentácie študentov a pedagógov; stánky priemyselných partnerov; prehliadka školy; diskusia so študentami; dievčatá na FIIT; návšteva laboratórií a predstavenie ich projektov; matematický kvíz; logické hry

Informácie na správnom mieste

Informacie ti na dni otvorených dverí neposkytovali iba pedagógovia a študenti, ale aj naši dlhodobí partneri, ktorými boli predstavitelia spoločností, ako Telekom, IBM, AT&T, fiserv. a Siemens Healthineers. Mal si sa možnosť stretnúť s prienikom praxe i teórie. A to nie je všetko na dni otvorených dverí na teba čakali aj členovia Aj ty v IT, ktorí ti priblížili fakt, prečo sú aj ženy v IT cool!

Ukázali sme ti toho čo najviac, ako sa dalo

Na FIITke si mal možnosť vidieť aj priestory fakulty a to od najmodernejších a vynovených prednášajúcich miestností až po špecializované labáky výskumných skupín pôsobiacich na našej fakulte. Po priestoroch ťa mohli sprevádzať aj naši šikovní študenti, ktorých si sa tiež mohol kedykoľvek niečo opýtať.

Zábava a nadšenia

Zábava je neoddeliteľnou súčasťou života. A my sme na to mysleli a ukázali ti našu informatickú knižnicu, kde si si okrem uležania množstva informácií, mohol niečo zahrať a prečítať 🙂 Okrem toho si sa mohol zapojiť do zábavnej matematiky a vyhrať príjemné ceny.

Na čo sa môžeš tešiť?

privítanie dekanom FIIT STU; prezentácie študentov a pedagógov; stánky priemyselných partnerov; prehliadka školy; diskusia so študentami; dievčatá na FIIT; návšteva laboratórií a predstavenie ich projektov; matematický kvíz; logické hry

Info na dosah

Informacie ti na dni otvorených dverí neposkytnú iba pedagógovia a študenti, ale aj naši dlhodobí partneri. Budeš mať teda možnosť stretnúť sa so slovo teórie i praxe na jednom mieste.

Ukážeme ti, čo máme

Budeš mať možnosť vidieť aj priestory fakulty a to od najmodernejších a vynovených prednášajúcich miestností až po špecializované labáky výskumných skupín pôsobiacich na našej fakulte.

Zábava a nadšenia

Zábava je neoddeliteľnou súčasťou života a my na to myslíme. Ukážeme ti našu informatickú knižnicu, kde si okrem uležania množstva informácií, budeš môcť niečo zahrať a prečítať 🙂

Zaregistruj sa elektronicky na DOD FIIT STU 2023

ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA

Zaregistruj sa na DOD FIIT STU 2023

Registráciou si urýchliš vstup do priestorov FIIT STU a navyše budú vyžrebovaní traja z elektronicky registrovaných, ktorí budú odmenení FIIT STU darčekmi.

Na minulom DOD bolo jednoducho pestro

V našich priestoroch začalo byť od rána každou minútou útulnejšie. 

Na DOD 2022 vládla výborná atmosféra

Vitaj!

Od samého začiatku na DOD-čke prevládala dobrá atmosféra. Štart prebiehal vo veľmi pozitívnom cykle. Priestory registrácie sa začali solídne plniť nádejnými hosťami. Niektorí sa na chvíľu pristavili hneď pri súťažnej fotostene a tí ďalší postupovali k slávnostnému uvítaniu a otvoreniu Dňa Otvorených Dverí vo veľkej aule. Hostí na začiatok privítal náš dekán, po ktorom nasledovali príbehy študentov a samozrejme svoj priestor mali naši doktorandi s dôvodmi, prečo práve FIIT STU aj s informáciami o štúdiu.

Info na dosah

Informácie neposkytovali iba pedagógovia a študenti, ale aj naši dlhodobí partneri, ktorí slovne uvádzali záujemcov aj do praktického a profesijného života v oblasti IT. Tu vieme nadviazať opäť na študentov, kde počas štúdia pracovali na viacero zaujímavých projektoch, ktoré na DOD 2022 mali svoje miesto. Študentské projekty obsahovali pre hostí inšpiráciu a informacie.

Ukázali sme ti, čo máme

Po uvítaní mohli návštevníci zostať a venovať pozornosť ďalším zaujímavým prednáškam, alebo presunúť sa k sprievodcom ukazujúcim priestory fakulty. V labákoch čakali pedagógovia a odpovedali na otázky každého záujemcu. 

Zábava a nadšenia

Veľkú atraktivitu mala naša knižnica, kde bolo pre budúcich fiitkárov prichystaných okrem knižiek viacero aktivít a hier. Tento priestor sa rýchlo zaplnil ľuďmi s veľkým záujmom, čo dokazovala aj počuteľnosť komunikácie v plnom prúde. Zároveň sme mohli zaujať nejednou technologickou expozíciou, ako je napríklad autonómne auto, ktoré stálo pred našou fakultou.

Naozaj nás teší, príjemný beh celého podujatia a taktiež hojná účasť, ktorá bola do poslednej minúty nášho podujatia.

Bolo vás vyše 650

V našich priestoroch začalo byť od rána každou minútou útulnejšie. Menovky, ktoré si hosť mohol na recepcii vziať a podpísať vlastným “kódom“ sa začali rýchlo míňať. Samozrejme toto dianie nás veľmi tešilo a dostali sme sa cez číslo 650, ktoré jasne vyobrazilo váš záujem o FIIT STU.

Ďakujeme

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohtoročného Dňa otvorených dverí FIIT STU a v neposlednom rade patrí veľká vďaka aj naším firemným partnerom a študentským organizáciám, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.

DOD 2023 FIIT STU bol ďalším super dňom otvorených dverí!

BUĎ FIIT

Prihlás sa na bakalárske štúdium do 31.3.2024

Získaj vzdelanie v oblasti IT na jednej z najlepších fakúlt v Strednej Európe