Back

Často kladené otázky

Odpovede na vaše najčastejšie otázky

Prihlášky je možné podávať do 31. marca 2024.

To závisí v prvom ročníku od výšky bodov v prijímacom konaní. Čím viac bodov máš, tým väčšia šanca, že dostaneš internát. V ďalších ročníkoch to závisí od tvojich známok a bodov, ktoré môžeš získať za rôzne aktivity, ako napríklad pomoc pri organizovaní fakultných podujatí, alebo za športovú činnosť. Ak ti cesta z domu na fakultu trvá viac ako 60 minút, tak máš oveľa väčšiu šancu.

Nie, nemusíš. Programovať ťa naučíme. Ak by si sa chcel pripraviť vopred, odporúčame vyskúšať jazyk C a Java, prípadne Python. Možno už máš skúsenosti s jazykmi ako Pascal, Delphi alebo Lazarus. Toto je tiež veľmi dobrá príprava na programovanie u nás, ale stále platí to, že nemusíš vedieť nič

V porovnaní s „MatFyzom“? Určite nie. V porovnaní s manažmentom alebo medicínou – áno. V prvom ročníku budeš mať základy matematickej analýzy (zlomky, postupnosti, limity, derivácie, integrály). V ďalších ročníkoch to budú trochu špecializovanejšie druhy matematiky, ako napríklad logika alebo štatistika. Všetko ťa ale učíme prakticky od základov. Stačí sa učiť.

Fyzika sa u nás v priebehu rokov značne zredukovala, ale nejaké základy predsa len potrebuješ vedieť a pochopiť, ako sa napríklad správa elektrón a podobne. Budeš mať teda fyziku počas jedného semestra v prvom ročníku

V prvom ročníku to bude jazyk C a Java. V tých ďalších ročníkoch si budeš môcť vybrať jazyk podľa svojich preferencií, pokiaľ si teda predmet nevyžaduje nejaký špecializovaný jazyk. Ak budeš chcieť, tak sa môžeš venovať širokej škále jazykov, ako napríklad JavaScript, Bash, Lisp, Prolog, Python, R, Ruby, Assembler a ďalšie.

Štúdium je bezplatné v prípade, že si ešte neštudoval na žiadnej VŠ v SR. Ak si už študoval na inej VŠ v SR, platí sa školné vo výške 600 € za každý ročník, ktorý absolvuješ nad rámec štandardnej dĺžky štúdia.

Vyžadujeme potvrdenie o úrovni znalosti slovenského jazyka od zahraničných uchádzačov na úrovni minimálne B1.

Kurzy neponúkame, avšak dávame vedieť vopred, na aké okruhy by si sa mal pripraviť.

Je to skôr o náhode. Je možné, že vám systém pridelí 1 izbu, ale garantovať to nevieme.

Na FIIT sa dá prestúpiť len do 1. ročníka s tým, že je možnosť požiadať o uznanie absolvovaných predmetov s hodnotením A a B.

BUĎ FIIT

Prihlás sa na bakalárske štúdium do 31.3.2023

Získaj vzdelanie v oblasti IT na jednej z najlepších fakúlt v Strednej Európe