Back

Milí uchádzači,

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave vyhodnotila prijímacie skúšky, ktoré sa konali 03. 02. 2023. Vyhodnotenie nájdete vo výsledkovej listineTí, ktorí ste získali 70 a viac bodov, máte garantované prijatie na FIIT STU, k čomu vám srdečne gratulujeme. Dovoľujeme vám však zároveň pripomenúť, že na prijatie je potrebné mať podanú kompletnú prihlášku na štúdium, ktorú je možné podať do 31.03.2023, bolo by však vhodné aby ste ju skompletizovali čím skôr.

Uchádzači, ktorým to žiaľ tento krát nevyšlo, sa budú môcť zúčastniť 2. termínu prijímacej skúšky, ktorá sa bude konať 21. 04. 2023. Tejto prijímacej skúšky sa však budú môcť zúčastniť iba uchádzači, ktorí budú mať k 31. 03. 2023 podanú kompletnú prihlášku na štúdium.

Držíme vám palce a tešíme sa na vás.

S pozdravom, tím FIIT STU

Výsledky z prijímacej skúšky 26. 4. 2024

Prijímacia skúška pozostávala z informatickej a matematickej časti. Každá bola za 100 bodov. Mohli ste riešiť úlohy aj z jednej, aj z druhej časti, avšak maximálny počet bodov, ktorý môžete získať je 100. Poskytnutý čas postačoval na vyriešenie celej informatickej alebo celej matematickej časti.

Správne odpovede z prijímacej skúšky 26. 4. 2024 nájdete tu:

1. kolo (10:00 - 11:30)

2. kolo (13:00 - 14:30)

Milé uchádzačky, milí uchádzači, chceme vás poprosiť o strpenie pri zverejnení výsledkov vášho prijímacieho testu, ktorý sa konal 21.04.2023. Z dôvodu veľkého počtu uchádzačov v danom termíne, si vás dovoľujeme informovať, že kompletné výsledky budú zverejnené až 02.05.2023. Za vaše porozumenie vám vopred ďakujeme.

Veríme, že si to zvládol