Back

Štúdium

1. stupeň: bakalárske štúdium

Tvoje štúdium začína na bakalárskom stupni, kde otvárame jeden študijný program

ŠTUDIJNÝ PROGRAM INFORMATIKA

Počas bakalárskeho štúdia získaš prehľad a základy informatiky a fungovanie informačných systémov.

V 1. ročníku je štúdium vymedzené na základné princípy v informatike. Tie budú tvojimi opornými piliermi počas celého štúdia.

V 2. ročníku sa začneš bližšie venovať oblasti ktorá ťa najviac zaujíma. Vyberáš si voliteľné predmety podľa tvojich záujmov v rámci nasledujúcich možností.

Softvérové inžinierstvo

Softvérové inžinierstvo je určené pre tých, ktorí radi programujú. Naučia sa vytvárať väčšie softvérové alebo iné zaujímavé aplikácie.

programming-g91162608a_1920

Umelá inteligencia

Toto štúdium ti umožňuje stať sa odborníkom na dáta a naučí ťa tvoriť aplikácie umelej inteligencie.

Informačná bezpečnosť

Hackerské a sieťové útoky, šíriace sa vírusy sú postrachom firiem
a štátov. Ako študent tohto zamerania máš príležitosť stať sa odborníkom v tejto oblasti.

Internet a internetové technológie

Táto oblasť je pre budúcich odborníkov najmä v oblasti počítačových a mobilných sietí.

2. stupeň: inžinierske štúdium

Inteligentné softvérové systémy

Tu sa budeš zaoberať analýzou, projektovaním, konštruovaním a údržbou rozsiahlych softvérovo intenzívnych systémov. Predovšetkým ide o spracovanie informácií a využívanie umelej inteligencie.

Inteligentné softvérové systémy

Informačná bezpečnosť

Hlavným zameraním je bezpečnosť – počítačov, sietí, operačných systémov, infraštruktúr alebo aplikácií. Budeš tiež študovať kryptografiu, štatistiku, či kvantové počítanie. 

informacna-bezpecnost

BUĎ FIIT

Prihlás sa na bakalárske štúdium do 31.3.2023

Získaj vzdelanie v oblasti IT na jednej z najlepších fakúlt v Strednej Európe