Back

Študijné programy

1. stupeň: bakalárske štúdium

Tvoje štúdium začína na bakalárskom stupni, kde otvárame jeden študijný program

ŠTUDIJNÝ PROGRAM INFORMATIKA

Počas bakalárskeho štúdia získaš prehľad a základy informatiky a fungovanie informačných systémov.

V 1. ročníku je štúdium vymedzené na základné princípy v informatike. Tie budú tvojimi opornými piliermi počas celého štúdia.

V 2. ročníku sa začneš bližšie venovať oblasti ktorá ťa najviac zaujíma. Vyberáš si voliteľné predmety podľa tvojich záujmov v rámci nasledujúcich možností.

Softvérové inžinierstvo

Softvérové inžinierstvo je určené pre tých, ktorí radi programujú. Naučia sa vytvárať väčšie softvérové alebo iné zaujímavé aplikácie.

Umelá inteligencia

Toto štúdium ti umožňuje stať sa odborníkom na dáta a naučí ťa tvoriť aplikácie umelej inteligencie.

Informačná bezpečnosť

Hackerské a sieťové útoky, šíriace sa vírusy sú postrachom firiem
a štátov. Ako študent tohto zamerania máš príležitosť stať sa odborníkom v tejto oblasti.

Internet a internetové technológie

Táto oblasť je pre budúcich odborníkov najmä v oblasti počítačových a mobilných sietí.

2. stupeň: inžinierske štúdium

Inteligentné softvérové systémy

Tu sa budeš zaoberať analýzou, projektovaním, konštruovaním a údržbou rozsiahlych softvérovo intenzívnych systémov. Predovšetkým ide o spracovanie informácií a využívanie umelej inteligencie.

FIIT_0869

Informačná bezpečnosť

Hlavným zameraním je bezpečnosť – počítačov, sietí, operačných systémov, infraštruktúr alebo aplikácií. Budeš tiež študovať kryptografiu, štatistiku, či kvantové počítanie. 

FIIT_0924

BUĎ FIIT

Prihlás sa na bakalárske štúdium do 31.3.2024

Získaj vzdelanie v oblasti IT na jednej z najlepších fakúlt v Strednej Európe