Back

Informačná bezpečnosť

Bakalárske štúdium

Hackerské a sieťové útoky, či šíriace sa vírusy sú postrachom firiem aj štátov. Ako študent tohto zamerania dostaneš príležitosť stať sa odborníkom v oblasti cyber-security.

Budeš si vyberať predmety, ktoré ponúka naše Výskumné centrum ESET na FIIT. Odborníci z praxe ti odovzdajú neoceniteľné vedomosti a skúsenosti. Učiť sa budeš o bezpečnosti počítačov, sietí, operačných systémov, infraštruktúr či aplikácii, kryptografii, štatistike či kvantovom počítaní. Zvládanie hackerských útokov, vírusov alebo hybridných vojen pre teba nebude problém.

Vedomosti, ktoré získaš

Bezpečnosť softvérov a procesov

Forenzná analýza počítačových systémov

Manažment bezpečnosti IT

Dátová analýza

Znalosť programovacích jazykov a operačných systémov

Architektúra sietí a webových technológií

Kam ďalej po štúdiu?

Špecialista IT bezpečnosti

Vyhodnocuj bezpečnostné hrozby a plánuj obrannú stratégiu.

Tester

Testuj softvérové a počítačové systémy a navrhuj vhodné riešenia.

Analytik infiltrácií

Forenznou analýzou útoku zisťuj jeho príčinu a slabé miesta v systémoch. Spolupracuj s políciou alebo inými white-hat hackermi.

Dátový vedec

Vypracuj analýzy rôznych typov dát, ktoré budú vplývať na manažérske rozhodnutia vo firmách.

Výskumník v oblasti CyberSecurity

Venuj sa skúmaniu nových procesov a inovácií v oblasti informačnej bezpečnosti.

Projektový manažér

Riaď a koordinuj veľké projekty. Pracuj v tíme s najlepšími odborníkmi.