Back

Internetové technológie

Bakalárske štúdium

Internet a internetové technológie je jednou z najžiadanejších špecializácii v Európe. Odborné znalosti sa zameriavajú na rôzne typy a technológie počítačových a komunikačných sietí, bezpečnosť systémov, algoritmizácie údajové štruktúry či architektúru internetových a komunikačných systémov.

Na FIIT máme vlastnú 2G, 3G, 4G a po novom už aj 5G sieť, ktoré budeš môcť testovať. Budeš mať možnosť stať sa uznávaným expertom na počítačové siete vďaka medzinárodnej Cisco akadémii a jej certifikátom.

Získané vedomosti absolventa

Programovanie v rôznych programovacích jazykoch (asembler, C, C++, Java)

Používanie moderných vývojových prostredí a databáz

Vývoj webových a mobilných aplikácií

Návrh a tvorba rozsiahlejších softvérových systémov

Operačné systémy

Základy použiteľnosti a interakcie človeka s počítačom

Kam ďalej po štúdiu?

App developer

Navrhuj a vyvíjaj mobilné aplikácie.

Sieťový architekt

Staň sa odborníkom na komplexné sieťové a komunikačné systémy.

Vývojár vnorených systémov

Navrhuj hardvérovo-softvérové riešenia a spoznaj systémy, na ktorých funguje hardvér.

IT konzultant

Poskytuj profesionálnu pomoc svojim klientom. Môžeš mať široký záber, alebo úzku špecializáciu - výber je na tebe.

Výskumník

Venuj sa skúmaniu nových procesov a inovácií v oblasti internetových technológií.

Projektový manažér

Riaď a koordinuj veľké projekty. Pracuj v tíme s najlepšími odborníkmi.