Back

Softvérové inžinierstvo

Bakalárske štúdium

Ak rád hodiny programuješ a píšeš riadky a riadky kódov, softvérové inžinierstvo je presne pre teba. Naučíš sa vytvárať väčšie softvérové alebo iné zaujímavé aplikácie.

Pochopíš tiež životný cyklus tvorby softvéru a budeš rozumieť tomu, ako sa zbierajú požiadavky, zostavuje návrh softvéru, či testuje. Budeš vedieť vytvoriť rôzne typy apiek od systémových cez webové až po mobilné. Staneš sa tak pánom tvorenia softvéru.

Získané vedomosti absolventa

Programovanie v rôznych programovacích jazykoch (asembler, C, C++, Java)

Používanie moderných vývojových prostredí a databáz

Vývoj webových a mobilných aplikácií

Návrh a tvorba rozsiahlejších softvérových systémov

Operačné systémy

Základy použiteľnosti a interakcie človeka s počítačom

Kam ďalej po štúdiu?

Aplikačný programátor

Pretváraj požiadavky tvojich klientov do finálnej podoby aplikácie.

Špecialista UX

Spoznaj pokročilé metódy analýzy a vyhodnocovania používateľského zážitku.

Systémový programátor

Efektívne programuj a vylepšuj zložité operačné systémy.

Webový vývojár

Využívaj svoju kreativitu a znalosti štruktúry webu na jeho tvorbu.

Biznisový analytik

Analzyuj zákazníckeho prostredia a nastavuj riešenia na mieru.

Projektový manažér

Riaď a koordinuj veľké projekty. Pracuj v tíme s najlepšími odborníkmi.