Štúdium na FIIT

Štúdium u nás je rozdelené do troch stupňov. Tvoja kariéra začína bakalárskym štúdiom, ktoré trvá 3 alebo 4 roky.
Štúdium na FIIT je náročné, pretože garantujeme kvalitu našich absolventov. My ti však pomôžeme. Ak si mal dobrú prípravu na strednej škole v predmetoch matematika a informatika, nemáš sa čoho obávať. Ak sa potrebuješ dovzdelať tak, aby pre teba nebol prvý ročník trápením, môžeš si zvoliť štvorročné štúdium a prvý ročník ťa pripraví na ďalšie štúdium na našej fakulte. Vďaka tomu bakalára zvládneš jednoduchšie. Štvorročné štúdium je bezplatné rovnako ako trojročné.

Chceš sa uistiť, ktorá dĺžka štúdia je pre teba vhodnejšia?

Cesty štúdiom Bc. INFO

1. stupeň: bakalárske štúdium

Informatika

Pre bakalárske štúdium otvárame jeden študijný program – Informatika. Ten je koncipovaný tak, aby si získal čo najlepší základ a všeobecný prehľad
o informatike a rozvíjal sa v oblasti, ktorá ťa bude baviť najviac.
V prvom ročníku budeš študovať informatiku všeobecne. Získaš všeobecný rozhľad, pochopíš základné príncípy. Budeš mať navyše dosť času zistiť, ktorej oblasti sa chceš venovať podrobnejšie. V druhom ročníku si začneš vyberať voliteľné predmety a možeš sa špecializovať v rámci nasledujúcich štyroch zameraní:

Aj počas druhého a tretieho ročníka budeš získavať a prehlbovať svoje poznatky z informatiky. Budeš mať navyše dostatok možností užšie sa špecializovať na jednu zo štyroch oblastí vyššie alebo navštevovať predmety rôzneho zamerania. Môžeš si ich dokonca rôzne nakombinovať. Napríklad zamerať sa viac na informačnú bezpečnosť, ale zvoliť si aj niektorý z predmetov umelej inteligencie. V budúcnosti tak budeš môcť uvažovať nad tým, ako umelá inteligencia môže pomôcť v oblasti informačnej bezpečnosti.


Kde nájdeš uplatnenie so študijným programom Informatika?

S týmto študijným programom nájdeš uplatnenie vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, napr. priemyselné podniky, bankovníctvo, doprava, zdravotníctvo, vzdelávacie inštitúcie. Podľa toho, aké zameranie si navolíš, sa môžeš uplatniť na mnohých pozíciách, ako napr. biznisový analytik, programátor, tester, informačný architekt, dátový analytik alebo inžinier, špecialista IT bezpečnosti, sieťový architekt, vývojár rôznych typov aplikácií (mobilných, webových, vnorených, systémových, …). Ak potom získaš aj ďalšie skúsenosti, budeš môcť pracovať aj ako projektový manažér, dátový vedec, IT konzultant či výskumník. Otvorí sa ti celý vesmír možností a príležitostí.


Po ukončení bakalárskeho štúdia môžeš na FIIT ďalej pokračovať v štúdiu:

2. stupeň:
inžinierske štúdium

Viac

3. stupeň:
doktorandské štúdium

Viac